Trại Hò Đánh Hổ

Quảng Nam thời xa xưa là vùng đất có nhiều hổ dữ, bắt trâu bò, hại dân. Trại Hò - người dũng sĩ huyền thoại của vùng đất Quảng Nam đã đứng ra giết hổ trừ hại cho dân, trở thành đại diện cho sức mạnh ý chí của người dân xứ Quảng trong việc bảo vệ những thành quả lao động từ bàn tay của chính mình.