Khu Rừng Hạnh Phúc - Hội An Impression 

Khu Rừng Hạnh Phúc

Khu rừng hạnh phúc là một chương trình biểu diễn nghệ thuật dựng lại khung cảnh vui chơi, giải trí tại một tửu lầu — tụ điểm vui chơi giải trí của người xưa.