Điểm binh tuyển tướng

Xuất phát từ câu chuyện có thật trong lịch sử khi chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên lần đầu tiên đã dùng sức mạnh của thủy binh Việt chiến thắng binh lực hùng mạnh và trang bị hiện đại hơn của 3 chiếc tàu cướp Hà Lan hoành hành tại cửa biển Hội An. 
Show diễn “Tuyển Tướng” là câu chuyện kể về sự tự hào với sức mạnh dân tộc và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt khi nghe lời kêu gọi tòng quân của Chúa Nguyễn để bảo vệ sự bình yên của đất nước và sự bất khả xâm phạm cương thổ của Tổ Quốc.
Với bài đồng diễn “Độc lư thương” - bài thương thuật truyền thống nổi tiếng của võ cổ truyền Tây Sơn - Bình Định, và phần biểu diễn đối kháng gay cấn, hấp dẫn, các chiến binh đã làm nên một show diễn mang tính hành động, biểu diễn võ thuật đặc biệt, góp phần tạo nên sư phong phú cho các hoạt động biểu diễn tại Công viên văn hoá chủ đề “ Ấn tượng Hội An ”